Ziraat bankası tarımsal işletme kredileri kapsamında çiftçilerimize bir çok makine alımları için düşük faizli Tarım Aletleri Ekipman Kredisi sağlamaktadır. Resmi gazete ’de ” Tarım Makineleri ” tebligatı ile ihtiyaç duyduğunuz patoz makinesi, mibzer, pulluk gibi traktör ekipman ve çayır biçe, pamuk, zeytin toplama gibi tarımsal aletleri ve ziraat aletleri çeşitleri ne uygun faiz oranlarıyla tarım aletleri ekipman kredisi ile satın alabilirsiniz.

tarım aletleri ekipman kredisi

Ziraat Aletleri Çeşitleri

1. Pulluk

Temel toprak işleme aletidir. Zamanla oturmuş ve sıklaşmış toprağın ilk işlenişi sırasında kullanılır. Toprağı keser yükseltir ve devirir. Böylece hasattan sonra tarla yüzeyinde kalan bitki artıklarını yabani otları ve tarla yüzeyine serpilmiş gübreyi toprağa gömer. İşleyici gövdesine göre kulaklı ve diskli pulluk olmak üzere başlıca iki tipi bulunur.

2. Patoz ve mibzer

Mibzer diğer adıyla ekim makinesi , tarlalara düzenli ve belli bir derinliğe tohum ve gübre atmak amacıyla kullanılan bir tarım aletidir. Genellikle traktör ya da başka bir çekici ile çekilir. Tekerlek ve tohumların konulduğu bölümden oluşur. Toprağa eşit dağılımda, istenen miktarda tohumu belirli bir derinliğe atmada kullanılan çok önemli bir tarım makinesidir.

Patoz Harman makinesi kaba yemleri, kültür yem bitkilerinin sav dallarını öğütmede veya fındıkların dış kabuklarını ayırmada kullanılan bir tarım aletidir.

3. Tesviye Makinesi

Tesviye küreği toprağın tesviye edilmesi ve tarla yollarının yapılmasında kullanılan ürünlerin başında gelmektedir. Tesviye makinesiile karla kapanmış yolların açılması sağlanmakta ve hayvan barınakları temizlenmektedir.

4. Suluk ve yemlik

Hayvanlarınız için uygun performansı elde etmek için taze ve temiz yem ve içme suyu sağlamak son derece önemlidir.

5. Toprak Altı Gübreleme Makinesi

Toprak Altı Gübre Makinesi sıraya dikilmiş her tür meyve bahçelerinde ağaç sıra arasına göre piston kumandayla kendisini ayarlayabilen kimyasal ve organik gübreleri ağaç taç altına sağlı sollu girerek toprak altına istenilen iş derinliğine gübrelemeyi yapabilen tarım aletidir.

6. Yem karma makinesi

Yem karma makinesi (Yem mikserleri), yem değirmenlerinde yem bileşenlerinin ve premikslerin karıştırılması için kullanılır. Mikser, yem üretim sürecinde hayati bir rol oynar ve verimli karıştırma, iyi yem üretiminin anahtarıdır.

7. Römork

Tarım arabası da denir. Tarım ürünlerinin taşınması amacıyla kullanılır. Tek dingilli ve iki dingilli tipleri bulunur. Bir çeki oku yardımıyla traktörün arkasındaki çeki kancasına ya da çeki demirine bağlanır. Römork kancasının büyüklüğüne bağlı olarak 345 tonluk büyüklüklerde olanları bulunur. İki dingilli olanların yük taşıma kapasitesi tek dingillilere göre daha fazladır. Römorkun yük kapasitesi arttıkça onu çekecek olan traktörün güç gereksinimi de artar.

8. Süt sağım ve soğutma makineleri

Süt sağım makinesi, sütün temiz ve sağlıklı sağılmasına olanak verir. Bu sayede süt verimini ve sağım verimini (birim zamanda sağılan hayvan sayısını) artırır.

9. Traktör Arkası Loader

Loader, bir traktör ve önde yüklemeye imkan sağlayan kepçe bölümünden meydana gelir. Kepçe bölümü hidrolik sistemlerle hareket ettirilir.

10. Balya ve silaj makinesi

Silaj Makinası hareketini doğrudan traktör kuyruk milinden alarak çalışan, düşük güç ve yakıt tüketimi ile traktörü yormadan uzun yıllar sorunsuz çalışan, ekonomik bir makinadır.

11. Çayır biçme makinesi

Çayır biçme makinesi, yerde yetişen bitkileri kesmek için kullanılan motorlu bir araçtır.

12. Rulo Toprak Patlatma

RULO TOPRAK PATLATMA toprağın daha verimli hale getirilmesi ve tarımsal etkinliğin daha kolay yapılabilmesi adına işleme yöntemleri büyük önem taşıyor.

Ziraat Bankası Avantajlı Küçük Ekipman Kredisi

ziraat bankası Tarım işletmelerinin daha verimli çalışmaları ve mekanizasyon düzeylerini yükseltmeleri için “Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ” esaslarına göre “Zirai Kredilendirme Belgesi” olan yeni ve kullanılmamış küçük ekipman alımına yönelik olarak gerçek / tüzel kişi üreticilere sunulan kredilerimizdir.

Özellikleri

 • Satış değeri 50.000 TL’ye kadar olan ve traktör, biçerdöver, kendi yürür hasat makineleri, ziraat aletleri çeşitleri vb. gibi araçların dışında kalan tarımsal mekanizasyon aracı alımları için, KDV dahil satış bedelinin tamamına kadar kredilendirme imkânı mevcuttur.
 • Farklı ödeme periyotları ve uygun vade seçenekleriyle, taksit tarihlerini ve taksit tutarlarını, ürününüzün hasat tarihlerine göre belirleyebilirsiniz.
 • Koşullarınız uygunsa, imzanız karşılığında kredi imkânından faydalanabilirsiniz.

Koşullarınız ile üretim yaptığınız konu uygunsa ve ilgili yılda yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı’nda yer alan kriterleri sağlıyorsanız, sübvansiyonlu kredi uygulamaları kapsamında, düşük faizli kredi imkânından yararlanabilirsiniz.

Gerekli Belgeler

Gerçek Kişiler

 • Nüfus cüzdanı
 • Çiftçi Belgesi/ÇKS Belgesi
 • Tarımsal işletmesini tevsik edici belgeler (tapu kaydı, kira kontratı, v.b)
 • Krediye karşılık gösterilecek teminatlara ilişkin belgeler
 • Bilanço esasına göre faaliyet gösteren işletmelerden son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu

Tüzel Kişiler

 • Çiftçi Belgesi/ÇKS Belgesi
 • Tüzel kişilik ana sözleşmesinin (varsa değişikliklerin) yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesi
 • Oda kayıt belgesi
 • Vergi levhası
 • Tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin, temsil yetkisine ilişkin kararlar ve noter onaylı imza sirküleri
 • Yeni kurulan tüzel kişilikler için kuruluş ve/veya son yıla ait, diğerlerinde ise en az son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu
 • Tarımsal işletmesini tevsik edici belgeler (tapu kaydı, kira kontratı vb)
 • Krediye karşılık gösterilecek teminatlara ilişkin belgeler

Alıntı kısmındaki Tarım Aletleri Ekipman Kredisi hakkındaki bilgiler Ziraat Bankası resmi internet sayfasından alıntıdır.
Ziraat Bankasına ulaşmak için LİNKE TIKLAYINIZ

Sosyal Medya Adresimizi Takip Ederek Güncel Konular Hakkında Bilgi Alabilirsiniz.

tarım aletleri ekipman kredisi, ziraat aletleri çeşitleri, ziraat aletleri, ziraat bankası, ekipman kredisi, tarım aletleri